PORTFOLIO van Erik

Werkervaring

Basis Onderwijs 
Leraar / Remedial Teacher / Zorgcoördinator (alle groepen)

RT-team,  praktijk voor opvoeden en leren
Remedial Teacher 

Speciaal Onderwijs
Leraar ZML-onderwijs (cluster 3, SO - VSO, 4-20 jarigen) 
Directie ZML / Ontwikkelaar Leertest / Kind volgsysteem / ICT

Hoger Beroeps Onderwijs
Docent opvoedkunde en ontwikkelingspsychologie, onderwijskundige aan PABO (alle jaren)
Coördinator zorgverbreding en ICT / Teamleider PABO 3
Explo, experimentele opleiding leraar basisonderwijs
Video Interactie Begeleider (videocoach)

Jeugdzorg
Gedragswetenschapper / Leidinggevende

Praktijk voor OPVOEDEN en LEREN
- Behandelaar en onderzoeker, gedragsdeskundige (orthopedagoog) , onderwijskundige (orthodidacticus)
- Opleidingspraktijk voor studie pedagogiek
- 'Studio de Master' voor online behandeling, begeleiding en cursussen

Doelgroep: 
1) kinderen, ouders, gezinnen 
2) leraren/docenten, leerlingen/scholieren, studenten/stagiaires
3) directie en management
4) begeleiders van werk- en woonprojecten

Hobby en belevenissen

Lesgeven, studeren, lezen en columns schrijven
Cursussen ontwikkelen
Gitaarspelen en liedjes schrijven
Grafisch ontwerp, programmeren en websites bouwen
Evenementen organiseren
Elektronica
Ligfietsen / Mountainbiken / Camperaar

Studie, scholing en opbrengsten

Het kind onze zorg, probleemkinderen in gezin en onderwijs
Remedial Reaching
Orthodidactiek en Orthopedagogiek
Theory of mind (TOM) en cognitieve vaardigheden, over breinontwikkelingen
ADHD, autisme, (faal) angst, dyslexie en dyscalculie
Edukinesiologie, een alternatieve kijk op leren
Product -en proces diagnostiek
Video Interactie Begeleiding (videocoach)
Het sociaal constructivisme, visie op wonen (z)onder zorg
Solution focussed, een oplossingsgerichte aanpak
Systeemtheorieën en communicatie in gezinnen
Samenwerking scholen en instanties vanuit de jeugdzorg
Differentiatiecapaciteit van docenten, leraren en opvoeders
Zorgkwaliteit bij woongroepen
Competentieleren, PGO, ontwikkelingsperspectief en leerlijnen
Landelijke projectgroep: ontwikkeling digitaal portfolio HBO en Universiteiten
De ontwikkeling en uitvoering van assessments voor HBO studenten
Ontwikkeling platvorm Media-Educatie in samenwerking met omroep
Leren op afstand (Explo, de ontwikkeling van een experimentele opleiding), e-learning, LOI.
Schoolorganisatie en leidinggeven
Audits en kwaliteitszorg in het onderwijs
Medezeggenschap in (school)organisaties
Van strategisch ontwerpen naar operationeel handelen, aanpak en visie op beleidsveranderingen
De motivatiemythe, een andere stijl van leidinggeven
De democratische school, elk talent gekend
Online leren met Moodle, online begeleiden en curriculum ontwikkeling
Hoe word ik een BBp-er? voor pubers enzo
Oudercursus 'de Opvoedcirkel', opvoeden als spel
Hoe veel PK's heb jij in de klas?
Groepsdynamica in begeleidingssproces